Fortnox

  • Passar för företag med större krav på rutiner med olika behörigheter.
  • E-fakturor/tolkning/lager/tid/lön mm.
  • Väl utbyggda API-funktioner mot andra system.
  • Kan utvecklas för specifika lösningar.