Utbildning Digitalt Flöde Fortnox

  • Lägger upp hur man ska jobba i digital miljö.
  • Hur bankkoppling effektiviserar avstämningar.
  • Ett strukturerat sätt att arbeta på, i digital miljö, ger bästa resultatet. 

Plats: Webbutbildning
Tid: Efter tidsbokning

Vi går igenom hela flödet i Fortnox i Digitalbyrå och hur man kan jobba i digital miljö.

Förslag hur man kan skicka in fakturor via app e-post e-faktura eller skanningscentral.

Vi går på enkelt sätt igenom och bygger upp rutiner i digital redovisning samt vad man ska tänka på. 

Många bra tips vid övergång från traditionell bokföring till digital.

Vi lägger extra tid på appen i Fortnox. 

Många aha-upplevelser och skratt, när allt är på plats så vill ingen återgå till traditionell bokföring.

Ett nytt sätt att samarbeta på.